wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Zasady Zakupów

Zasady Zakupów

   
  Regulamin sklepu dostępny jest tutaj regulamin.
   
  alt
   
  Utworzenie Konta
   
  W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy
na stronie internetowej Sklepu Internetowego w Formularzu Rejestracji podać następujące dane:

• niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; kraj); adres poczty  
  elektronicznej; numer telefonu kontaktowego oraz hasło do konta (w formie zaszyfrowanego pola). W przypadku Klientów niebędących 
  jednocześnie konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz numeru NIP (wymagane dane oznaczona się znakiem *).

• następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego pola informującego
  o akceptacji Regulaminu (wymagane dane oznaczona się znakiem *).

• następnie należy kliknąć pole
Utwórz konto i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na  
  prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.
   
  Złożenie Zamówienia
   
  • Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę Produktu, zdjęcie (grafikę) Produktu lub pole Zamów przy danym
  Produkcie widoczne na stronie Sklepu Internetowego.

• Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena,
  parametry, dostępne opcje. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia poprzez zakup danego produktu powinien kliknąć
  pole
Do koszyka.

• w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w
  Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego,
  na której:
   
             • Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów,
           • Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów),
           • Klient wybiera sposób dostawy i jest automatycznie informowany o jego koszcie,
           • Klient wybiera sposób płatności.
   
  • po wybraniu opcji zamówienia Klient klika w pole Do kasy, po czym zostaje przekierowany na stronę, z poziomu której może zalogować
  się na swoje konto (o ile wcześniej takie zostało założone w Sklepie Internetowym) lub może założyć nowe konto na potrzeby złożenia 
  Zamówienia. Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej i hasło do Konta oraz klika pole
Zaloguj się.
  Klient, który nie posiada Konta podaje adres poczty i klika pole
Dalej, a następnie postępuje zgodnie z procedurą tworzenia Konta.

•  po zalogowaniu lub zarejestrowaniu nowego konta Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się
   podsumowanie składanego Zamówienia. Na stronie tej ma możliwość:
   
             • zmiany danych Klienta i adresu dostawy,
      
    • dodania uwag do Zamówienia.
   
  •  na stronie tej także znajduje się:
   
              określenie przedmiotu Zamówienia,
          
jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują,
         
 • wybrany sposób dostawy oraz płatności,
        
  • informacja i opcja akceptacji regulaminu sklepu (akceptacja jest wymagana do złożenia zamówienia),
       
   • dodatkowe informacje o braku możliwości odstąpienia od umowy wraz z opcjami ich akceptacji (brak akceptacji uniemożliwia
             złożenie zamówienia).
   
  • następnie należy kliknąć przycisk ZAMAWIAM I PŁACĘ, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której
  znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone - w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez
  wypełnienie Formularza zamówienia. Na adres mailowy Klienta podany podczas rejestracji zostaje wysłany mail potwierdzający złożenie
  zamówienia wraz ze szczegółami złożonego zamówienia.
   
  Informacje dodatkowe
   
  Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

•  w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku
ZAMAWIAM I PŁACĘ Klient ma możliwość samodzielnego korygowania
   wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola
Edytuj i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.
•  weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres    
   sklep@koli.pl
•  usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

•  utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej
   wiadomości e-mail po zawarciu umowy,
•  utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:
   
             • przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy,
        
  • przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu,
        
  • treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy
             oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.
   

 


Przejdź do strony głównej
Koli Skep Tkaniny Bawełna Minky Sznurki Bawełniane Pasmanteria woj. śląskie Tel: 537 366 611
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu